Privacybeleid

Verklaring gegevensbescherming

Bedankt voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de verwerking van uw gegevens.

 

Opslag van toegangsgegevens in serverlogbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Wij slaan toegangsgegevens alleen op in zogenaamde server-logbestanden, zoals de naam van het opgevraagde bestand, datum en tijdstip van opvraging, overgedragen datavolume en de aanvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren en laten ons niet toe om conclusies te trekken over uw persoon.

 

Gegevensverzameling en -gebruik voor contractverwerking

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in verband met uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Welke gegevens worden verzameld, kunt u aflezen aan de hand van de verschillende invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de verwerking van contracten en uw vragen. Na volledige verwerking van de overeenkomst worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u hieronder informeren.

 

Gegevensoverdracht voor contractuitvoering

Voor de uitvoering van de overeenkomst geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste rederij, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Voor de verwerking van betalingen geven wij de hiervoor benodigde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder of aan de door u in het bestelproces geselecteerde betalingsdienst.

 

Gebruik van gegevens bij aanmelding voor de e-mail nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de gegevens die hiervoor nodig zijn of afzonderlijk door u worden gecommuniceerd om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen.

 

Gebruik van cookies

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op diverse pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw mobiele apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw terminal staan en stellen ons in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en individueel kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen niet accepteert. Indien cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

 

Gebruik van Google Analytics voor webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.nl). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, verkleint Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. IP anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

 

U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Als alternatief voor de browser plugin kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Een opt-out-cookie wordt opgeslagen op uw mobiele apparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

 

Recht op informatie en de mogelijkheid om contact op te nemen

U hebt recht op gratis informatie over uw door ons opgeslagen persoonsgegevens en, indien nodig, op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkeren of verwijderen van gegevens of intrekking van toestemming gegeven of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.